:: Bhakthi TV Koti Deepothsavam - Lord Shiva Lingodbhavam & Sapta Harati at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016


:: Lord Shiva Lingodbhavam & Sapta Harati at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vedapatanam by Vedic Pandits @ 6th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Fifth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 1

Fifth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 2

Fifth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 3

Fifth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 4

Fifth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 5

Fifth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 6

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 5

Felicitation @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Guru Vandanam @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Maha Neerajanam @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Saptha Harathi @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Lord Shiva Lingodbhavam @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Mayura Vahana Seva @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jyothi Prajwalana @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vijayawada Ramakrishana Math Adhipathi Swamy Shasikanthananda Divine Address

Hyderabad Ramakrishna Math Adipathi Swami Jnanadananda Ji Maharaj Divine Address @ #KotiDeepotsavam

Mopidevi Sri Subrahmanyeswara Swamy Kalyana Mahotsavam @ 5th Day #KotiDeepotsavam 2016

Koti Rudraksha Archana to Rudraksha Shiva Lingam @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Rajyalakshmi Group Dance Performance @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Garikapati Narasimha Rao Pravachanam @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Shiva Pada Dance Performance @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Bhakthi Songs Performance by Kalyani Group @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vedapatanam by Vedic Pandits @ 5th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Fourth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 1

Fourth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 2

Fourth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 3

Fourth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 4

Fourth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 5

Fourth Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 6

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 4

Guru Vandanam to Jagadguru Channa Siddharama Panditaradhya Shivacharya Mahaswamiji

Saptha Harathi @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Lord Shiva Lingodbhavam @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jyothi Prajwalana @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jagadguru Channa Siddharama Panditaradhya Shivacharya Mahaswamiji Divine Address

Simha Vahana Seva @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jagadguru Channa Siddharama Panditaradhya Shivacharya Arrives @ 4th Day #KotiDeepotsavam 2016

Sri Durga Malleswara Swamy Kalyana Mahotsavam @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Koti Kumkumarchana to Tridevi (Saraswati, Lakshmi and Durga) @ 4th Day #KotiDeepotsavam 2016

Sri Mallapragada Srimannarayana Murthy Pravachanam @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Ardhanariswara Dance Performance by Venkat Group @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Bhakthi Geethalu by Saradha Group @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Violin Performance by Ravi Naidu Group @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Lord Shiva Bhajana by Jagannatha Group @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vedapatanam by Vedic Pandits @ 4th Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 3 || Part 1

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 3 || Part 2

Third Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 1

Third Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 2

Third Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 3

Third Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 4

Third Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 5

Third Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 6

Maha Neerajanam @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Saptha Harathi @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Lord Shiva Lingodbhavam @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jyothi Prajwalana @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Guru Vandanam to Sri Jayendra Saraswathi Swamiji @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Vijayendra Saraswathi Swamiji Divine Address @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram by Kanchi Kamakoti Group @ #KotiDeepotsavam 2016

Sri Jayendra Saraswathi Swamiji Divine Address @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Kailasa Vahana Seva @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vemulawada Sri Raja Rajeswara Swamy Kalyana Mahotsavam @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Pancha Sugandha Dravya Archana to Ardhanariswara Lingam @ #KotiDeepotsavam 2016

Kanchi Kamkoti Peetathipathi Sri Jayendra Saraswathi Arrives @ Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Pravachanam @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Traditional Cultural Programs @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Telangana Traditional Folk Dance @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vedapatanam by Vedic Pandits @ 3rd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Second Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 1

Second Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 2

Second Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 3

Second Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 4

Second Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 5

Second Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 6

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 2 || Part 1

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 2 || Part 2

Nakshatra Harathi @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

MP Kavitha & Jupally Ramalingeswara Rao Felicitation

Lord Shiva Lingodbhavam @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jyothi Prajwalana @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamiji Speech @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Guru Vandanam to Sri Chinna Jeeyar Swamy @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

MP Kavitha arrives @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Chinna Jeeyar Swamiji arrives @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Satyanarayana Swamy Pallaki Seva @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Satyanarayana Swamy Kalyana Mahotsavam

Sri Satyanarayana Swamy Vratham and Pooja Vidhanam

Venu Ganam by Dr Jayaprada Ramamurthy Team @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Bramhasri Madugula Nagaphani Sharma Garu Pravachanam

Krishna Bhajan by Iskcon Team @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Vedapatanam by Vedic Pandits @ 2nd Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 7

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 6

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 5

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 4

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 3

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 2

First Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016 || Highlights || Part 1

Volunteers Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 1

Devotees Response on Bhakthi TV #KotiDeepotsavama 2016 || Day 1

Sri Sri Ravi Shankar Speech at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Perani Dance by Venkat Team at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Cultural Programs at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Mahalakshmi Ashtakam Dance by Girish Devi Team at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Justice K Ramalingeswara Rao & Spiritual Gurus Felicitation at #KotiDeepotsavam 2016

Lord Shiva Lingodbhavam & Sapta Harati at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Jyothi Prajwalana at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Felicitation of Sri Sri Ravi Shankar at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Sri Sri Ravi Shankar Meditation (Dhyanam) at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Speakers about Sri Sri Ravi Shankar at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Hamsa Vahana Seva at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Alampur Sri Jogulamba Bala Brahmeswara Swamy Kalyanotsavam at #KotiDeepotsavam 2016

Sri Sri Ravi Shankar Gari Entry at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Koti Pushparchana to Shiva Linga at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Kasi Spatika Lingam Sahasrabhisekham at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Brahmasri Nori Narayana Murthy Speech at 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016

Lord Vinayaka Song Performance by Sri Lalitha Poornachandra Rao Team

Vedapatanam by Vedic Pandits @ 1st Day Bhakthi TV #KotiDeepotsavam 2016
 
© ® Copyright 2015-16. M/s Rachana Telivision Pvt. Ltd, Hyderabad, India. | Terms & Conditions